dnes je 15.7.2024

Input:

41/2019 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

č. 41/2019 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 3. února 2019
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že byly u něj uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:
1.  Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2019, uzavřená dne 7. 11. 2018 mezi těmito smluvními stranami
Odborovým svazem dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství
a
VEOLIA Svazem zaměstnavatelů Malá Voda.

  
2.  Kolektivní smlouva vyššího stupně na období od 1. 12. 2018 - 31. 12. 2020, uzavřená dne 24. 10. 2018 mezi těmito smluvními stranami
Svazem bank a pojišťoven
a
Odborovým svazem pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví.

  
3.  Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2019, uzavřená dne 30. 11. 2018 mezi těmito smluvními stranami
Asociací textilního - oděvního - kožedělného průmyslu
a
Odborovým svazem pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu.

  
4.  Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2019, uzavřená dne 6. 12. 2018 mezi těmito smluvními stranami
Odborovým svazem dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství - sekce silničního hospodářství
a
Svazem
Nahrávám...
Nahrávám...