dnes je 15.7.2024

Input:

197/2021 Sb., Nařízení vlády o ocenění udělovaném Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

č. 197/2021 Sb., Nařízení vlády o ocenění udělovaném Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 3. května 2021
o ocenění udělovaném Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje ocenění udělované Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad”) a podmínky pro jeho udělování.
§ 2
Udělované ocenění
Úřad může jako ocenění udělovat Medaili za přínos hospodářské soutěži a veřejnému zadávání.
§ 3
Medaile za přínos
Nahrávám...
Nahrávám...