dnes je 15.7.2024

Input:

132/2000 Sb., Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění účinném k 1.1.2021

č. 132/2000 Sb., Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění účinném k 1.1.2021
ZÁKON
ze dne 13. dubna 2000
o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
217/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění v části druhé ruší čl. II
143/2001 Sb.
(k 1.7.2001)
ruší čl. XVI
86/2002 Sb.
(k 1.6.2002)
ruší část padesátou
356/2003 Sb.
(k 1.5.2004)
ruší část padesátou druhou
22/2004 Sb.
(k 1.2.2004)
ruší část devatenáctou
93/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
ruší část čtyřicátou osmou
99/2004 Sb.
(k 1.4.2004)
ruší část třicátou devátou
562/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
ruší část dvacátou pátou, dvacátou šestou a dvacátou sedmou
587/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
ruší čl. XIV
379/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
ruší část třicátou třetí
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
ruší část třicátou šestou
189/2006 Sb.
(k 1.1.2009)
ruší část šestou
264/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
ruší část osmou
329/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
ruší část třicátou druhou
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
ruší část třicátou čtvrtou
456/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
ruší část desátou
255/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část třináctou
496/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
ruší část dvacátou devátou
340/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část padesátou čtvrtou
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část padesátou čtvrtou
250/2016 Sb.
(k 1.7.2017)
ruší část sedmnáctou
51/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
ruší část dvacátou první
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů
Čl. I
Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 236/1995 Sb., zákona č. 77/1998 Sb. a zákona č. 18/2000 Sb., se mění takto:
1. V § 64 odst. 2 na konci se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f)  ministr vnitra, jde-li o návrh na zrušení právního předpisu kraje, hlavního města Prahy a nařízení okresního úřadu.”.
2. V § 64 odstavec 3 zní:
„(3)  Návrh na zrušení právního předpisu nebo jeho jednotlivých ustanovení vydaného obcí může podat i přednosta okresního úřadu.”.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
Čl. II
(zrušen 217/2000 Sb.)
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Čl. III
V zákoně č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb. a zákona č. 29/2000 Sb., v § 3 odst. 1 písm. c) bod 7 zní:
„7.  členové zastupitelstev územních samosprávných celků, jestliže jsou jim vypláceny odměny jako členům zastupitelstev územních samosprávných celků, kteří tyto funkce vykonávají jako uvolnění,”.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Čl. IV
V zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb. a zákona č. 363/1999 Sb., v § 5 písm. a) bod 7 zní:
„7.  členové zastupitelstev územních samosprávných celků, jestliže jsou jim vypláceny odměny jako členům zastupitelstev územních samosprávných celků, kteří tyto funkce vykonávají jako uvolnění;”.
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Čl. V
V zákoně č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 234/1998 Sb. a zákona č. 224/1999 Sb., v § 5 odst. 1 písmeno h) zní:
„h)  členové zastupitelstev územních samosprávných celků, jestliže jsou jim vypláceny odměny jako členům
Nahrávám...
Nahrávám...