dnes je 15.7.2024

Input:

Žádost o stanovení jiného způsobu plnění povinné školní docházky

18.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.7.3
Žádost o stanovení jiného způsobu plnění povinné školní docházky

PaedDr. František Havelka, PhD.

Žádost o stanovení jiného způsobu plnění povinné školní docházky

podle § 40 písm. b) a § 42 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků.

Krajský úřad .................................. kraje

...........................................................

...........................................................

...........................................................

Já, níže podepsaný Jméno a příjmení, nar. dne Datum narození zákonného zástupce, zákonný zástupce Jméno a příjmení dítěte, narozené/ho dne Datum narození dítěte, bytem Adresa pobytu dítěte včetně PSČ, žádám o stanovení jiného způsobu plnění povinné školní docházky své dcery – svého syna (nehodící se škrtněte) Jméno a příjmení

Nahrávám...
Nahrávám...