dnes je 15.7.2024

Input:

Žádost o projednání rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem v odborovém orgánu

1.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.11
Žádost o projednání rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem v odborovém orgánu

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Místní organizace školských odborů

(název, adresa)

Věc: Žádost o projednání okamžitého zrušení pracovního poměru se zaměstnancem Mgr. Petrem Jakoubkem

Vážení,

dovolujeme si Vás informovat, že zaměstnanec naší školy, Mgr. Petr Jakoubek, byl rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 3 To 4/2021 ze dne 12. listopadu 2023 shledán vinným ze spáchání trestného činu vraždy ve smyslu ustanovení § 140 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, za což mu byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v délce trvání 10 let. Uvedený rozsudek nabyl právní moci dne 10. prosince 2023. Z tohoto důvodu hodlá zaměstnavatel uvedenému zaměstnanci okamžitě zrušit pracovní poměr ve smyslu ustanovení § 55 odst. 1 písm. a) ZP.

Tímto Vás v souladu s ustanovením § 61 odst. 1 zákoníku práce žádáme o projednání uvedeného okamžitého zrušení pracovního poměru. Současně prosíme o sdělení výsledku projednání odborového orgánu, a to co nejdříve.

S pozdravem,

V Praze dne 18. prosince 2023

Označení školy a podpis ředitele:

Komentář:

Zákoník práce upravuje tři druhy součinnosti odborové organizace při ukončování pracovního poměru zaměstnanců – projednání, předchozí souhlas a informování.

Výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru je zaměstnavatel ve smyslu ustanovení § 61 odst. 1 zákoníku práce povinen předem projednat s odborovou organizací. Jde-li o člena orgánu odborové organizace, který působí u zaměstnavatele, v době jeho funkčního období a v době 1 roku po jeho skončení, je k výpovědi nebo k okamžitému zrušení pracovního poměru zaměstnavatel povinen požádat odborovou organizaci o předchozí souhlas. Za předchozí souhlas se považuje též, jestliže odborová organizace písemně neodmítla udělit zaměstnavateli souhlas v době do 15 dnů ode dne, kdy byla o něj zaměstnavatelem požádána.

Nahrávám...
Nahrávám...