dnes je 15.7.2024

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele k HOME OFFICE

1.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.8
Vnitřní předpis zaměstnavatele k HOME OFFICE

Mgr. Martin Kaplán

Vnitřní předpis zaměstnavatele k výkonu práce na dálku podle § 190a a 317 ZP

(Vnitřní předpis zaměstnavatele k HOME OFFICE)

Tento vnitřní předpis je vydáván na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce).

I. Působnost vnitřního předpisu

1. Tento vnitřní předpis upravuje výkon práce na dálku podle § 190a a 317 zákoníku práce.

II. Podmínky výkonu práce na dálku

1. Výkon práce na dálku je možný na základě písemné dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatele.

2. Práci na dálku mohou konat pouze zaměstnanci, jejichž povaha práce to umožňuje.1

3. Zaměstnavatel je oprávněn nařídit výkon práce na dálku jen:

  • - stanoví-li tak orgán veřejné moci podle jiného zákona,
  • - povaha práce zaměstnance to umožňuje,
  • - zaměstnanec má k dispozici místo způsobilé k výkonu práce na dálku,
  • - na nezbytně nutnou dobu.

4. Zaměstnanec má na výzvu zaměstnavatele povinnost oznámit zaměstnavateli, zda má k dispozici způsobilé místo k výkonu práce na dálku nebo nikoliv.

III. Žádost o výkon práce na dálku

1. O výkon práce na dálku mohou požádat všichni zaměstnanci vyjmenovaní v bodu 3. tohoto vnitřního předpisu. Žádost se podává písemně zaměstnavateli.

2. Požádá-li o výkon práce na dálku:

  • - těhotná zaměstnankyně,
  • - zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 9 let, nebo
  • - zaměstnankyně nebo zaměstnanec, kteří převážně sami dlouhodobě pečují o osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III
Nahrávám...
Nahrávám...