dnes je 15.7.2024

Input:

Příloha č. 6 - Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování

3.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.10.6
Příloha č. 6 – Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování

Mgr. Pavel Bláha

Příloha č. 6 ke směrnici č. ..../rok ....

Dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty

Na straně zaměstnavatele:

Organizace:.................................

Zastoupená: Titul, jméno a příjmení vedoucího zaměstnance oprávněného dohodu sjednat

Na straně zaměstnance:

Jan Novák, os. číslo 293, nar. 1. 1. 1971, bytem Nová 35, Olejnice (dále jen zaměstnanec)

Uzavírají ve smyslu § 252 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, tuto Dohodu o odpovědnosti za svěřené hodnoty, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat.

  • Zaměstnavatel ................... a zaměstnanec Jan Novák se dohodli, že při výkonu práce pokladníka, sjednaného se zaměstnancem pracovní smlouvou ze dne:..... na základě této dohody přebírá zaměstnanec hmotnou odpovědnost za schodek na svěřených pokladních hodnotách hotovost (v Kč, cizí měny: EUR, USD...) a ceniny (kolky, stravenky Gastrotur...) svěřené mu zaměstnavatelem k vyúčtování. Od okamžiku převzetí odpovídá zaměstnanec zaměstnavateli za schodek vzniklý na převzatých hodnotách.

  • Hotovost a ceniny jsou uloženy na pokladně .............. Hotovost a ceniny jsou předány zaměstnanci dnešního dne po provedené inventarizace hotovosti a cenin za účasti zaměstnance. Zaměstnanec na zápisu o provedené inventuře svým podpisem stvrzuje výši přebírané hotovosti v Kč a EUR a hodnotu a počet předávaných kolků a stravenek Gastrotur. (Vše konkrétně vyjádřeno v zápisu o provedení inventury poklady č. ........ dne:.........).

  • Hotovost a ceniny jsou zaměstnanci předány v souvislosti s výkonem funkce pokladníka, kterou je na základě pracovní

Nahrávám...
Nahrávám...