dnes je 15.7.2024

Input:

Příloha č. 1 - Kategorizace dlouhodobého majetku

1.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.22.1
Příloha č. 1 – Kategorizace dlouhodobého majetku

Jaroslava Svobodová

Příloha č. 1

Kategorizace dlouhodobého majetku a zařazení do účetních odpisových skupin vycházejících z Klasifikace produkce “CZ-CPA“ a Klasifikace stavebních děl “CZ-CC“

Část A Účetní odpisová skupina I 
Účetní odpisová skupina CZ-CPA   
I 01 Produkty zemědělství a myslivosti a související služby 
I 01.49.12 Hospodářské ptactvo, živé, j. n.  
     
I 13 Textilie, vč. souvisejících služeb a prací 
I 13.92.22 Nepromokavé plachty, ochranné a stínicí plachty; lodní plachty, plachty pro prkna k plachtění na vodě nebo na souši; stany a kempinkové výrobky (vč. nafukovacích matrací)  
I 13.92.23 Padáky (vč. řiditelných padáků) a rotorové padáky; jejich díly  
I 13.92.29 Ostatní konfekční textilní výrobky (vč. hadrů na podlahu, na nádobí, prachovek a podobných čisticích hadrů, záchranných vest a záchranných pásů)  
       
I 16 Dřevo a dřevěné a korkové výrobky, kromě nábytku; proutěné a slaměné výrobky, vč. souvisejících služeb a prací 
I 16.29.22 Výrobky z přírodního korku  
I 16.29.24 Aglomerovaný korek; výrobky z aglomerovaného korku j. n.  
      
I 23 Ostatní nekovové minerální výrobky, vč. souvisejících služeb a prací 
I 23.12.12 Bezpečnostní sklo  
I 23.12.13 Skleněná zrcadla; izolační skla (z několika tabulí skla)  
I 23.13.13 Užitkové sklo používané ke stolování nebo ke kuchyňským účelům, jako toaletní nebo kancelářské předměty, jako pokojová dekorace apod.  
I 23.19.24 Skleněné díly pro svítidla a osvětlovací zařízení, světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky  
I 23.19.26 Skleněné výrobky j. n.  
I 23.41.11 Kuchyňské a stolní nádobí, ostatní předměty převážně pro domácnost a toaletní předměty z porcelánu  
I 23.41.12 Kuchyňské a stolní nádobí, ostatní předměty převážně pro domácnost a toaletní předměty z jiných materiálů než porcelánu  
I 23.41.13 Sošky a jiné ozdobné předměty z keramiky  
I 23.44.11 Keramické výrobky pro laboratorní, chemické nebo jiné technické účely, z porcelánu  
I 23.49.11 Keramické výrobky používané pro zemědělské účely, dopravu nebo k balení výrobků  
I 23.49.12 Ostatní nestrukturované keramické výrobky j. n.  
      
I 25 Kovodělné výrobky, kromě strojů a zařízení, vč. subdodavatelských prací 
I 25.73.10 Ruční nástroje a nářadí používané v zemědělství, zahradnictví nebo lesnictví  
I 25.73.30 Ostatní ruční nástroje a nářadí  
I 25.73.40 Vyměnitelné příslušenství pro ruční nástroje a nářadí, též mechanicky poháněné, nebo pro obráběcí stroje  
       
I 26 Počítače, elektronické a optické přístroje a zařízení, vč. souvisejících služeb a prací 
I 26.20.11 Přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat o hmotnosti <= 10 kg, např. přenosné počítače (notebooky); osobní digitální asistenti a podobné počítače  
I 26.20.12 Pokladní terminály, peněžní automaty, bankomaty a podobné stroje s možností připojení k zařízení nebo síti pro zpracování dat  
I 26.20.13 Digitální zařízení pro automatizované zpracování dat obsahující pod společným krytem nejméně základní jednotku, vstupní a výstupní jednotku, též kombinované  
I 26.20.14 Digitální zařízení pro automatizované zpracování dat předkládané ve formě systémů  
I 26.20.15 Ostatní digitální zařízení pro automatizované zpracování dat, mohou též obsahovat pod společným krytem jednu nebo dvě z následujících jednotek: paměťové, vstupní, výstupní jednotky  
I 26.20.16 Vstupní nebo výstupní jednotky pro počítače, mohou též obsahovat pod společným krytem paměťové jednotky  
I 26.20.17 Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat  
I 26.20.18 Jednotky vykonávající dvě nebo více z těchto funkcí: tisk, skenování, kopírování, faxování  
      
I 28 Stroje a zařízení j. n., vč. souvisejících služeb a prací 
I 28.24.11 Ruční elektromechanické nástroje s vestavěným elektrickým motorem  
I 28.24.12 Ostatní ruční mechanizované nástroje  
     
I 32 Ostatní výrobky zpracovatelského průmyslu, vč. subdodavatelských prací 
I 32.50.21 Léčebné nástroje a přístroje; dýchací přístroje  
I 32.99.51 Výrobky pro slavnosti, karnevaly nebo jiné zábavy, vč. kouzelnických rekvizit a žertovných výrobků  
I 32.99.53 Přístroje, zařízení a modely určené k demonstračním účelům  
   
Část B Účetní odpisová skupina II 
Účetní odpisová skupina CZ-CPA   
II 01 Produkty zemědělství a myslivosti a související služby 
II 01.41.10 Živý mléčný skot  
II 01.42.11 Jiný skot a buvoli, živí, kromě telat  
II 01.42.12 Telata skotu a buvolů, živá  
II 01.43.11 Koně, živí  
II 01.43.12 Osli, muly a mezci, živí  
II 01.44.10 Velbloudi a velbloudovití, živí  
II 01.45.11 Ovce, živé  
II 01.45.12 Kozy, živé  
II 01.46.10 Prasata, živá  
II 01.49.13 Hospodářští plazi (vč. hadů a želv), živí  
II 01.49.19 Ostatní hospodářská zvířata, živá, j. n.  
     
II 13 Textilie, vč. souvisejících služeb a prací 
II 13.92.11 Přikrývky a plédy, jiné než elektricky vyhřívané  
II 13.92.12 Prádlo ložní  
II 13.92.13 Prádlo stolní  
II 13.92.14 Prádlo toaletní a kuchyňské  
II 13.92.15 Záclony (vč. závěsů) a vnitřní rolety; záclonky nebo postelové draperie  
II 13.92.16 Bytové textilie j. n.; soupravy sestávající z tkanin a nití pro výrobu koberečků, tapiserií apod.  
II 13.93.11 Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, vázané  
II 13.93.12 Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, tkané, jiné než všívané nebo povločkované  
II 13.93.13 Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, všívané  
II 13.93.19 Ostatní koberce a textilní podlahové krytiny (vč. plstěných)  
II 13.96.12 Tkaniny z kovových nití a tkaniny z metalizovaných vláken, přízí j. n.  
II 13.96.13 Pryžové nitě a provazy (lana) potažené textilem; textilní příze a pásy impregnované nebo potažené pryží nebo plasty  
II 13.96.14 Textilie impregnované, povrstvené nebo potažené j. n.  
II 13.96.15 Pneumatikové kordové textilie z vysokopevnostních nití z nylonu nebo jiných polyamidů, polyesterů nebo viskózových vláken  
II 13.96.16 Textilní výrobky a výrobky pro technické účely (vč. knotů, sítkových krytů na plynové lampy, hadicového potrubí, hnacích nebo dopravníkových pásů, pláten k prosévání a filtračních plachetek)  
     
II 14 Oděvy, vč. subdodavatelských prací 
II 14.11.10 Oděvy z kůže nebo z kompozitu kůže  
II 14.20.10 Oděvy, oděvní doplňky a jiné výrobky z kožešin, kromě pokrývek hlavy  
     
II 15 Usně a související výrobky, vč. subdodavatelských prací 
II 15.12.11 Sedlářské a řemenářské výrobky pro všechna zvířata z jakéhokoliv materiálu  
II 15.12.12 Brašnářské, sedlářské a podobné výrobky z usní, kompozitních usní, plastových fólií, textilních materiálů, vulkanizovaného vlákna nebo lepenky; cestovní soupravy pro osobní toaletu, šití nebo čištění obuvi nebo oděvů  
II 15.12.19 Ostatní výrobky z přírodních nebo kompozitních usní (vč. výrobků pro strojní nebo strojírenské použití nebo pro ostatní technické použití) j. n.  
     
II 16 Dřevo a dřevěné a korkové výrobky, kromě nábytku; proutěné a slaměné výrobky, vč. souvisejících služeb a prací 
II 16.29.13 Intarzované a inkrustované dřevo, dřevěné skříňky a pouzdra na klenoty nebo příbory a podobné výrobky ze dřeva, sošky a jiné ozdobné dřevěné předměty  
II 16.29.14 Dřevěné rámy na obrazy, fotografie, zrcadla nebo podobné předměty a jiné dřevěné výrobky  
       
II 22 Pryžové a plastové výrobky, vč. souvisejících služeb a prací 
II 22.19.72 Podlahové krytiny a předložky, z nelehčené vulkanizované pryže  
II 22.19.73 Ostatní výrobky z vulkanizované pryže j. n.; tvrdá pryž ve všech formách a výrobky z ní; podlahové krytiny a předložky z vulkanizované lehčené pryže  
II 22.22.19 Ostatní plastové obaly  
II 22.23.13 Plastové zásobníky, nádrže, kádě a podobné nádoby o objemu > 300 litrů  
II 22.23.14 Plastové dveře, okna a jejich rámy a dveřní prahy, okenice, rolety a podobné výrobky a jejich díly  
II 22.23.19 Plastové výrobky pro stavebnictví j. n.  
II 22.29.24 Plastové díly pro svítidla a osvětlovací zařízení, světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky, j. n.  
II 22.29.29 Ostatní výrobky z plastů  
       
II 23 Ostatní nekovové minerální výrobky, vč. souvisejících služeb a prací 
II 23.42.10 Keramické sanitární výrobky  
II 23.62.10 Sádrové výrobky pro stavební účely  
II 23.65.11 Panely, tabule, bloky a podobné výrobky z rostlinných vláken, slámy a dřevěných odpadů aglomerovaných minerálními pojivy  
II 23.69.11 Ostatní výrobky ze sádry nebo směsí na bázi sádry j. n.  
II 23.91.11 Mlýnské kameny, brusné kameny, brusné kotouče a podobné výrobky a jejich díly, bez rámů, z přírodního kamene, aglomerovaných přírodních nebo umělých brusiv nebo z keramiky  
       
II 25 Kovodělné výrobky, kromě strojů a zařízení, vč. subdodavatelských prací 
II 25.71.13 Jiné nožířské výrobky; soupravy a nástroje na manikúru nebo pedikúru  
II 25.71.15 Šavle, kordy, bodáky, kopí a podobné sečné a bodné zbraně, jejich díly  
      
II 26 Počítače, elektronické a optické přístroje a zařízení, vč. souvisejících služeb a prací 
II 26.11.22 Polovodičová zařízení; diody vyzařující světlo; zamontované piezoelektrické krystaly; jejich díly  
II 26.30.11 Vysílací přístroje obsahující přijímací zařízení  
II 26.30.12 Vysílací přístroje neobsahující přijímací zařízení  
II 26.30.13 Televizní kamery  
II 26.30.21 Telefonní přístroje pro pevnou telekomunikační síť s bezdrátovými sluchátky  
II 26.30.22 Telefony pro celulární síť (mobilní telefony) nebo jiné bezdrátové sítě  
II 26.30.23 Ostatní telefonní přístroje a zařízení pro přenos nebo příjem zvuku, obrazu nebo jiných dat, vč. přístrojů pro komunikaci v pevné nebo bezdrátové síti (např. sítě LAN a WAN)  
II 26.30.40 Antény a parabolické antény všech druhů, jejich díly; díly vysílacích přístrojů rozhlasových nebo televizních a televizních kamer  
II 26.30.50 Poplachová zařízení na ochranu proti krádeži nebo požáru a podobné přístroje  
II 26.40.12 Rozhlasové přijímače provozuschopné jen s vnějším zdrojem napájení, druhů používaných v motorových vozidlech  
II 26.40.20 Televizní přijímače, též s vestavěnými rozhlasovými přijímači nebo s přístroji pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu  
II 26.40.31 Gramofony, gramofonové chassis, kazetové přehrávače a jiné zvukové reprodukční přístroje  
II 26.40.32 Magnetofony a jiné přístroje pro záznam zvuku  
II 26.40.33 Videokamery a ostatní videorekordéry nebo reprodukční přístroje  
II 26.40.34 Monitory a projektory, které neobsahují televizní přijímací zařízení a nejsou určeny především pro zařízení pro automatizované zpracování dat  
II 26.40.41 Mikrofony a jejich stojany  
II 26.40.42 Reproduktory; sluchátka všech druhů a kombinované řečnické soupravy  
II 26.40.43 Elektrické nízkofrekvenční zesilovače; elektrické zesilovače zvuku  
II 26.40.44 Přijímací přístroje pro radiotelefonii nebo radiotelegrafii j. n.  
II 26.40.60 Videohry (použitelné s televizním přijímačem nebo s vlastní obrazovkou) a ostatní hry náhody nebo dovednosti s elektronickým displejem  
II 26.51.11 Buzoly (kompasy); jiné navigační nástroje a přístroje  
II 26.51.12 Teodolity a tachymetry (tacheometry); ostatní zeměměřické, hydrografické, oceánografické, hydrologické, meteorologické nebo geofyzikální nástroje a přístroje  
II 26.51.20 Radiolokační a radionavigační přístroje  
II 26.51.31 Váhy o citlivosti nejméně 5 cg nebo citlivější  
II 26.51.41 Nástroje a přístroje pro měření nebo detekci ionizujícího záření  
II 26.51.42 Katodové osciloskopy a oscilografy  
II 26.51.43 Nástroje a přístroje pro měření velikosti elektrických veličin, bez registračního zařízení  
II 26.51.44 Nástroje a přístroje určené pro telekomunikace  
II 26.51.45 Nástroje a přístroje pro měření nebo kontrolování velikosti elektrických veličin j. n.  
II 26.51.52 Nástroje pro měření a kontrolu průtoku, hladiny, tlaku nebo jiných proměnných charakteristik kapalin nebo plynů  
II 26.51.53 Nástroje a přístroje pro fyzikální nebo chemické rozbory j. n.  
II 26.51.61 Mikroskopy (jiné než optické) a difraktografy  
II 26.51.62 Stroje a přístroje na zkoušení mechanických vlastností materiálů  
II 26.51.63 Plynoměry, průtokoměry kapalin, elektroměry  
II 26.51.64 Otáčkoměry a počítadla pro různá výrobní odvětví, taxametry; indikátory rychlosti a tachometry; stroboskopy  
II 26.51.65 Automatické regulační nebo kontrolní přístroje a nástroje, hydraulické nebo pneumatické  
II 26.51.66 Měřicí nebo kontrolní přístroje a nástroje j. n.  
II 26.51.70 Termostaty, manostaty (presostaty) a jiné automatické regulační nebo kontrolní přístroje a zařízení  
II 26.52.11 Náramkové, kapesní a jiné hodinky s pouzdrem z drahých kovů nebo kovu plátovaných drahými kovy  
II 26.52.12 Ostatní náramkové, kapesní a podobné hodinky, vč. stopek  
II 26.52.13 Hodiny do přístrojových (palubních) desek a podobné hodiny pro vozidla  
II 26.52.14 Hodiny s hodinkovým strojkem; budíky a nástěnné hodiny; ostatní hodiny  
II 26.52.21 Hodinové a hodinkové strojky  
II 26.52.22 Pouzdra, kryty a skříňky k hodinářským výrobkům a jejich díly  
II 26.52.23 Ostatní hodinářské díly  
II 26.52.24 Kontrolní registrační hodiny; hodiny zaznamenávající datum a čas, parkovací hodiny; časové spínače, s hodinovým nebo hodinkovým strojkem  
II 26.60.11 Rentgenové přístroje a přístroje používající záření alfa, beta nebo gama  
II 26.60.12 Lékařské elektrodiagnostické přístroje  
II 26.60.13 Přístroje s ultrafialovým nebo infračerveným zářením používané v lékařských, chirurgických, dentálních nebo veterinárních vědách  
II 26.60.14 Srdeční stimulátory; sluchové pomůcky  
II 26.70.11 Objektivy pro fotografické přístroje, kamery, promítací přístroje, zvětšovací nebo zmenšovací fotografické přístroje  
II 26.70.12 Fotografické přístroje používané k přípravě tiskových štočků nebo válců; fotografické přístroje k záznamu dokumentů na mikrofilmy, mikrofiše apod.  
II 26.70.13 Digitální kamery  
II 26.70.14 Fotografické přístroje pro okamžité vyvolání a kopírování a ostatní fotoaparáty  
II 26.70.15 Kinematografické kamery  
II 26.70.16 Kinematografické promítací přístroje  
II 26.70.19 Ostatní fotografické přístroje; díly a příslušenství fotografických přístrojů  
II 26.70.21 Polarizační materiál v listech nebo deskách; čočky, hranoly, zrcadla a jiné optické články (jiné než z opticky neopracovaného skla), též nezasazené, jiné než určené pro fotografické přístroje, promítací přístroje, zvětšovací nebo zmenšovací fotografické přístroje  
II 26.70.23 Zařízení s tekutými krystaly; lasery (kromě laserových diod); ostatní optické přístroje a zařízení j. n.  
II 26.80.11 Magnetická média, nenahraná, jiná než karty s magnetickým proužkem  
II 26.80.12 Optická média, nenahraná  
II 26.80.13 Ostatní záznamová média, vč. matric a galvanických otisků pro výrobu disků  
II 26.80.14 Karty s magnetickým proužkem  
       
II 27 Elektrická zařízení, vč. subdodavatelských prací 
II 27.40.30 Ostatní svítidla a jejich příslušenství  
II 27.90.11 Elektrické stroje a přístroje s individuální funkcí  
     
II 28 Stroje a zařízení j. n., vč. souvisejících služeb a prací 
II 28.23.10 Účtovací a podobné stroje vybavené počítacím zařízením  
II 28.23.21 Kancelářské stroje  
II 28.23.22 Díly a příslušenství kancelářských strojů  
II 28.30.40 Sekačky na trávu pro úpravu trávníků, parků nebo sportovních ploch  
II 28.30.60 Stroje a přístroje ke stříkání, rozstřikování nebo rozprašování kapalin a prášků pro zemědělství nebo zahradnictví  
II 28.30.86 Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví, lesnictví, drůbežářství nebo včelařství j. n.  
II 28.94.40 Šicí stroje převážně pro domácnost  
       
II 30 Ostatní dopravní prostředky a zařízení, vč. souvisejících služeb a prací 
II 30.12.11 Rekreační a sportovní plachetnice (kromě nafukovacích), též s pomocným motorem  
II 30.12.12 Nafukovací rekreační a sportovní čluny  
II 30.12.19 Ostatní rekreační a sportovní plavidla; veslařské čluny a kánoe  
II 30.92.10 Jízdní kola a jiná kola bez motoru  
II 30.92.40 Dětské kočárky a jejich díly  
       
II 32 Ostatní výrobky zpracovatelského průmyslu, vč. subdodavatelských prací 
II 32.13.10 Bižuterie a příbuzné výrobky  
II 32.30.16 Rybářské pruty, ostatní výrobky pro lov na udici; lovecké a rybářské potřeby j. n.  
II 32.40.11 Panenky a loutky představující lidské bytosti  
II 32.40.12 Hračky představující zvířata nebo jiné než lidské bytosti  
II 32.40.20 Vláčky (hračky) a jejich příslušenství; jiné zmenšené modely nebo stavebnice a stavebnicové hračky  
II 32.40.31 Dětská vozidla a vozítka; kočárky pro panenky  
II 32.40.39 Hry a hračky j. n.  
II 32.40.42 Kulečníky a jejich příslušenství; potřeby pro lunaparkové, stolní a společenské hry; ostatní hry fungující po vhození mince nebo hrací známky  
II 32.50.11 Dentální nástroje a přístroje  
II 32.50.12 Sterilizační přístroje pro lékařské nebo laboratorní účely  
II 32.50.13 Injekční stříkačky, jehly, katétry (cévky), kanyly a podobné výrobky; oftalmologické a ostatní nástroje a přístroje j. n.  
II 32.50.30 Lékařský, chirurgický, stomatologický nebo veterinární nábytek; křesla pro holičství a kadeřnictví a podobná křesla a jejich díly  
II 32.50.50 Ostatní výrobky pro lékařské nebo chirurgické účely  
       
II 58 Vydavatelské služby 
II 58.11.12 Odborné, technické a vědecké knihy v tištěné podobě  
II 58.11.14 Slovníky a encyklopedie v tištěné podobě  
II 58.11.15 Atlasy a jiné knihy obsahující mapy v tištěné podobě  
II 58.11.16 Zeměpisné, hydrografické a podobné mapy v tištěné podobě, v jiné formě než knižní  
II 58.11.19 Ostatní knihy, brožury apod. v tištěné podobě  
Část C Účetní odpisová skupina III 
Účetní odpisová skupina CZ-CPA   
III 25 Kovodělné výrobky, kromě strojů a zařízení, vč. subdodavatelských prací 
III 25.40.12 Revolvery, pistole, nevojenské střelné zbraně a podobná zařízení  
III 25.72.12 Ostatní zámky z obecných kovů  
III 25.72.13 Závěry a závěrové rámy, s vestavěnými zámky; jejich díly  
III 25.92.12 Sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby z hliníku pro jakékoliv materiály (kromě plynu) o objemu <= 300 l  
III 25.99.11 Výlevky, umyvadla, vany a ostatní sanitární výrobky a jejich díly ze železa, oceli, mědi nebo hliníku  
III 25.99.12 Stolní, kuchyňské nebo jiné výrobky převážně pro domácnost a jejich díly, ze železa, oceli, mědi nebo hliníku  
       
III 26 Počítače, elektronické a optické přístroje a zařízení, vč. souvisejících služeb a prací 
III 26.70.22 Binokulární a monokulární dalekohledy a jiné optické teleskopy; ostatní astronomické přístroje; optické mikroskopy  
       
III 27 Elektrická zařízení, vč. subdodavatelských prací 
III 27.31.11 Optické kabely vyrobené z jednotlivých opláštěných vláken  
III 27.31.12 Optická vlákna a svazky optických vláken; optické kabely (jiné než vyrobené z jednotlivých opláštěných vláken)  
III 27.40.22 Elektrické noční lampy, kancelářské a stojací lampy  
III 27.40.23 Neelektrická svítidla a jejich příslušenství  
III 27.40.24 Světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky  
III 27.51.15 Ventilátory a ventilační nebo recirkulační odsávače převážně pro domácnost  
III 27.51.21 Elektromechanické spotřebiče převážně pro domácnost s vestavěným elektrickým motorem  
III 27.51.23 Elektrotepelné přístroje pro péči o vlasy a vysoušeče rukou; elektrické žehličky  
III 27.51.24 Ostatní elektrotepelné spotřebiče  
III 27.51.25 Elektrické průtokové nebo zásobníkové ohřívače vody a ponorné ohřívače  
III 27.51.26 Elektrické přístroje pro vytápění prostor a půdy (zeminy)  
III 27.51.27 Mikrovlnné trouby a pece  
III 27.51.28 Ostatní trouby a pece; vařiče, varné desky, varná tělíska; grily a opékače  
III 27.51.29 Elektrické topné rezistory  
III 27.52.14 Neelektrické průtokové nebo zásobníkové ohřívače vody  
III 27.90.41 Invertory, usměrňovače, měniče  
III 27.90.42 Palivové články  
III 27.90.43 Omezovače proudu, pro napětí > 1 000 V  
III 27.90.44 Přívodní kabely, prodlužovací kabely a jiné sady elektrických kabelů s izolovanými dráty a konektory  
III 27.90.45 Elektromagnety; elektromagnetické spojky a brzdy; elektromagnetické zdvihací hlavy; elektrické urychlovače částic; elektrické generátory signálů a ostatní elektrická zařízení j. n.  
III 27.90.70 Elektrické přístroje a zařízení signalizační, bezpečnostní nebo pro řízení železniční, tramvajové, silniční a vnitrozemské vodní dopravy, pro parkovací zařízení a pro vybavení přístavů nebo letišť  
       
III 28 Stroje a zařízení j. n., vč. souvisejících služeb a prací 
III 28.21.11 Hořáky pro topeniště; mechanická přikládací zařízení a mechanické rošty; mechanická zařízení pro odstraňování popela a podobná zařízení  
III 28.29.12 Přístroje na filtrování nebo čištění kapalin  
III 28.29.22 Hasicí přístroje, stříkací pistole, dmychadla na vrhání písku nebo vhánění páry a podobné tryskací přístroje, kromě používaných v zemědělství  
III 28.29.31 Váhy pro průmyslové účely; váhy pro průběžné vážení výrobků na dopravnících; váhy pro konstantní odvažování a váhy pro dávkování předem stanoveného množství materiálů  
III 28.29.39 Ostatní přístroje a zařízení k určování hmotnosti  
III 28.29.41 Odstředivky j. n.  
III 28.29.42 Kalandry nebo jiné válcovací stroje (kromě strojů na válcování kovů nebo skla)  
III 28.29.43 Prodejní automaty  
       
III 29 Motorová vozidla (kromě motocyklů), přívěsy a návěsy, vč. subdodavatelských prací 
III 29.10.52 Vozidla konstruovaná pro jízdu na sněhu, na golfových hřištích apod., s motorem  
III 29.10.59 Motorová vozidla pro zvláštní účely j. n.  
       
III 30 Ostatní dopravní prostředky a zařízení, vč. souvisejících služeb a prací 
III 30.30.20 Balony a vzducholodě; větroně, rogala a ostatní bezmotorové prostředky pro létání  
III 30.91.11 Motocykly a jízdní kola s pomocným vratným spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním a s obsahem válců <= 50 cm³  
III 30.91.12 Motocykly s vratným spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním a s obsahem válců > 50 cm³  
III 30.91.13 Motocykly j. n.; postranní vozíky  
III 30.92.20 Vozíky pro invalidy, kromě dílů a příslušenství  
III 30.99.10 Ostatní dopravní prostředky a zařízení j. n.  
   
III 31 Nábytek, vč. souvisejících služeb a prací 
III 31.09.14 Nábytek z plastů nebo z jiných materiálů (např. z indického rákosu, vrbového proutí nebo bambusu)  
       
Část D Účetní odpisová skupina IV 
Účetní odpisová skupina CZ-CPA   
IV 16 Dřevo a dřevěné a korkové výrobky, kromě nábytku; proutěné a slaměné výrobky, vč. souvisejících služeb a prací 
IV 16.23.19 Dřevěné výrobky stavebního truhlářství a tesařství j. n.  
       
IV 23 Ostatní nekovové minerální výrobky, vč. souvisejících služeb a prací 
IV 23.69.19 Výrobky z cementu, betonu nebo umělého kamene j. n.  
IV 23.70.11 Mramor, travertin a alabastr, opracované, a výrobky z nich (kromě dlažebních kostek, obrubníků, dlažebních desek, dlaždic, kostek a podobných výrobků); uměle barvená zrna, odštěpky a prach z mramoru, travertinu a alabastru  
IV 23.70.12 Ostatní opracované kameny pro výtvarné a stavební účely a výrobky z nich; ostatní uměle barvená zrna a prach z přírodního kamene; výrobky z aglomerované břidlice  
       
IV 25 Kovodělné výrobky, kromě strojů a zařízení, vč. subdodavatelských prací 
IV 25.21.11 Radiátory k ústřednímu topení nevytápěné elektricky a jejich díly, ze železa nebo oceli  
IV 25.21.12 Kotle k ústřednímu topení, schopné dodávat jak teplou vodu, tak i nízkotlakou páru  
IV 25.29.11 Zásobníky, nádrže, kádě a podobné nádoby (jiné než pro stlačený nebo zkapalněný plyn) ze železa, oceli nebo hliníku, o objemu > 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením  
IV 25.29.12 Kovové nádoby pro stlačený nebo zkapalněný plyn  
IV 25.30.11 Parní kotle; kotle zvané "na přehřátou vodu"  
IV 25.30.12 Pomocné přístroje a zařízení pro kotle; kondenzátory pro parní stroje  
IV 25.99.26 Lodní vrtule a jejich lopatky  
IV 25.99.29 Ostatní výrobky z obecných kovů j. n.  
       
IV 27 Elektrická zařízení, vč. subdodavatelských prací 
IV 27.11.10 Motory s výkonem <= 37,5 W; ostatní stejnosměrné motory; stejnosměrné generátory  
IV 27.11.21 Univerzální střídavé a stejnosměrné motory s výkonem > 37,5 W  
IV 27.11.23 Střídavé vícefázové motory s výkonem <= 750 W  
IV 27.11.24 Střídavé vícefázové motory s výkonem > 750 W, avšak <= 75 kW  
IV 27.11.25 Střídavé vícefázové motory s výkonem > 75 kW  
IV 27.11.26 Střídavé generátory (alternátory)  
IV 27.11.31 Generátorová soustrojí s pístovými vznětovými motory s vnitřním spalováním  
IV 27.11.32 Generátorová soustrojí se zážehovým spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním; ostatní generátorová soustrojí; elektrické rotační měniče  
IV 27.11.41 Transformátory s kapalinovým dielektrikem  
IV 27.11.42 Ostatní transformátory s výkonem <= 16 kVA  
IV 27.11.43 Ostatní transformátory s výkonem > 16 kVA  
IV 27.11.50 Předřadníky pro výbojky nebo výbojkové trubice; ostatní induktory  
IV 27.12.10 Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů pro napětí > 1 000 V  
IV 27.12.21 Jisticí přístroje pro napětí <= 1 000 V  
IV 27.12.31 Rozvaděče, rozvodné panely a jiné základny, vybavené elektrickým zařízením k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů, pro napětí <= 1 000 V  
IV 27.40.21 Přenosná elektrická svítidla s vlastním zdrojem elektrické energie (např. na suché články, akumulátory, magnety)  
IV 27.40.25 Lustry a ostatní stropní nebo nástěnná svítidla a jejich příslušenství  
IV 27.51.11 Chladicí a mrazicí zařízení převážně pro domácnost  
IV 27.51.12 Myčky nádobí převážně pro domácnost  
IV 27.51.13 Pračky a sušičky převážně pro domácnost  
IV 27.52.11 Neelektrické spotřebiče pro vaření a ohřívače talířů převážně pro domácnost ze železa, oceli nebo mědi  
IV 27.52.12 Ostatní spotřebiče převážně pro domácnost na plyn, plyn a jiná paliva, na kapalná nebo pevná paliva  
IV 27.52.13 Neelektrické ohřívače vzduchu a rozvodná zařízení horkého vzduchu, ze železa nebo oceli, j. n.  
IV 27.90.31 Elektrické stroje a přístroje pro pájení na měkko, pájení natvrdo nebo svařování; elektrické stroje a přístroje pro stříkání kovů nebo slinutých kovových karbidů za tepla  
       
IV 28 Stroje a zařízení j. n., vč. souvisejících služeb a prací 
IV 28.11.11 Závěsné motory pro pohon lodí  
IV 28.11.12 Zážehové spalovací motory pro pohon lodí; ostatní motory  
IV 28.11.13 Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním  
IV 28.11.21 Parní turbíny  
IV 28.11.22 Vodní turbíny a vodní kola  
IV 28.11.24 Větrné turbíny  
IV 28.12.11 Hydraulické a pneumatické pohony s lineárním pohybem (válců)  
IV 28.12.12 Rotační hydraulické a pneumatické pohony  
IV 28.12.13 Hydraulická čerpadla  
IV 28.12.14 Hydraulické a pneumatické ventily  
IV 28.12.15 Hydraulické sestavy  
IV 28.12.16 Hydraulické systémy  
IV 28.13.11 Čerpadla na pohonné hmoty, mazadla, chladicí kapaliny a beton  
IV 28.13.12 Ostatní objemová čerpadla s kmitavým pohybem na kapaliny  
IV 28.13.13 Ostatní objemová rotační čerpadla na kapaliny  
IV 28.13.14 Ostatní odstředivá čerpadla na kapaliny; ostatní čerpadla  
IV 28.13.21 Vývěvy  
IV 28.13.22 Vzduchová čerpadla na ruční nebo nožní ovládání  
IV 28.13.23 Kompresory typů používaných v chladicích zařízeních  
IV 28.13.24 Vzduchové kompresory na podvozku, pro tažení  
IV 28.13.25 Turbokompresory  
IV 28.13.26 Vratné objemové kompresory  
IV 28.13.27 Rotační objemové kompresory s jednou nebo více hřídelemi  
IV 28.13.28 Ostatní kompresory  
IV 28.14.11 Redukční, regulační, zpětné, pojistné nebo odvzdušňovací ventily  
IV 28.14.13 Regulační, uzavírací (šoupátka), kulové (přímé) a jiné ventily  
IV 28.21.12 Neelektrické průmyslové nebo laboratorní pece, vč. spaloven, avšak kromě pekárenských pecí  
IV 28.21.13 Elektrické průmyslové nebo laboratorní pece a kamna; zařízení s dielektrickým nebo indukčním ohřevem  
IV 28.22.11 Kladkostroje a zdvihací zařízení j. n.  
IV 28.22.12 Navijáky na přemísťování dopravních košů a skipů v důlních šachtách; navijáky speciálně upravené pro práci pod zemí; ostatní navijáky; vrátky  
IV 28.22.13 Zdviháky; zdvihací zařízení na zdvihání vozidel  
IV 28.22.14 Lodní otočné sloupové jeřáby; jeřáby; mobilní zdvihací rámy, zdvižné obkročné vozíky, portálové nízkozdvižné vozíky a jeřábové vozíky  
IV 28.22.15 Vidlicové stohovací vozíky, jiné vozíky; malé tahače používané na nádražních stanicích  
IV 28.22.17 Pneumatické a ostatní výtahy a dopravníky pro plynulé přemísťování výrobků a materiálu  
IV 28.22.18 Ostatní zdvihací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení  
IV 28.25.11 Výměníky tepla, přístroje a zařízení na zkapalňování vzduchu nebo jiných plynů  
IV 28.25.12 Klimatizační zařízení  
IV 28.25.13 Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost)  
IV 28.25.14 Stroje a zařízení na filtrování a čištění j. n.  
IV 28.25.20 Ventilátory (kromě stolních, podlahových, nástěnných, okenních, stropních nebo střešních)  
IV 28.29.50 Myčky nádobí průmyslového charakteru  
IV 28.29.60 Stroje a zařízení na zpracovávání materiálu výrobními postupy spočívajícími ve změně teploty j. n.  
IV 28.29.70 Neelektrické stroje a přístroje pro pájení na měkko, pájení natvrdo nebo svařování a jejich díly; plynové stroje a přístroje pro povrchové kalení  
IV 28.30.10 Jednonápravové malotraktory  
IV 28.30.21 Traktory s výkonem motoru <= 37 kW  
IV 28.30.22 Traktory s výkonem motoru > 37 kW, avšak <= 59 kW  
IV 28.30.23 Traktory s výkonem motoru > 59 kW  
IV 28.30.31 Pluhy  
IV 28.30.32 Brány, rozrývače (skarifikátory), kultivátory, prutové brány a plečky  
IV 28.30.33 Secí, sázecí a jednoticí stroje  
IV 28.30.34 Rozmetadla hnoje a umělých hnojiv  
IV 28.30.39 Ostatní stroje k přípravě nebo obdělávání půdy  
IV 28.30.51 Žací stroje (vč. žacích lišt k připevnění na traktory) j. n.  
IV 28.30.52 Stroje a přístroje na zpracování sena a píce  
IV 28.30.53 Stroje na lisování nebo balení slámy a píce, vč. sběracích lisů  
IV 28.30.54 Stroje na sklízení kořenů nebo hlíz  
IV 28.30.59 Stroje a přístroje pro sklizeň a výmlat j. n.  
IV 28.30.70 Samonakládací nebo samovýklopné přívěsy a návěsy pro zemědělské účely  
IV 28.30.81 Stroje pro čištění a třídění vajec, ovoce nebo jiných zemědělských produktů, kromě semen, zrn a sušených luštěnin  
IV 28.30.82 Dojicí stroje  
IV 28.30.83 Stroje a přístroje pro přípravu krmiv pro zvířata  
IV 28.30.84 Inkubátory a umělé líhně pro drůbežářství  
IV 28.30.85 Stroje a přístroje pro drůbežářství  
IV 28.41.11 Obráběcí stroje na zpracování kovů úběrem materiálu pomocí laserů, ultrazvuku, vodního paprsku apod.  
IV 28.41.12 Obráběcí centra, jednopolohové a vícepolohové stavebnicové obráběcí stroje na obrábění kovů  
IV 28.41.21 Soustruhy na obrábění kovů  
IV 28.41.22 Obráběcí stroje na vrtání, vyvrtávání nebo frézování kovů; obráběcí stroje na řezání vnitřních nebo vnějších závitů pro kovové materiály j. n.  
IV 28.41.23 Obráběcí stroje pro odstraňování ostřin (otřepů), k ostření, broušení nebo k jiné konečné úpravě kovových materiálů  
IV 28.41.24 Obráběcí stroje k hoblování, strojní pily, odřezávací stroje a jiné stroje na řezání kovů  
IV 28.41.31 Stroje k ohýbání, drážkování a rovnání kovů  
IV 28.41.32 Stroje k děrování a vrubování kovů  
IV 28.41.33 Stroje na kování, ražení nebo lisování v zápustce a buchary; hydraulické a jiné lisy pro tváření kovových materiálů j. n.  
IV 28.41.34 Ostatní tvářecí stroje na opracování kovů, slinutých kovových karbidů nebo cermetů, jinak než úběrem materiálu  
IV 28.49.11 Obráběcí stroje pro opracování kamene, keramiky, betonu a podobných nerostných materiálů nebo pro opracovávání skla za studena  
IV 28.49.12 Obráběcí stroje pro opracovávání dřeva, korku, kostí, tvrdé pryže, tvrdých plastů nebo podobných materiálů; stroje a přístroje pro galvanické pokovování  
IV 28.49.21 Nástrojové držáky a samočinné závitořezné hlavy, pro obráběcí stroje  
IV 28.49.22 Upínací zařízení pro obráběcí stroje  
IV 28.49.23 Dělicí hlavy nebo jiná speciální přídavná zařízení k obráběcím strojům  
IV 28.91.11 Konvertory, licí pánve, kokily na ingoty a odlévací stroje; válcovací stolice  
IV 28.92.11 Výtahy a dopravníky pro plynulý provoz, konstruované pro používání pod zemí  
IV 28.92.12 Brázdicí nebo zásekové stroje pro těžbu uhlí nebo hornin a stroje pro ražení tunelů, chodeb a štol; ostatní vrtací nebo hloubicí stroje  
IV 28.92.21 Buldozery nebo angldozery s vlastním pohonem  
IV 28.92.22 Stroje na vyrovnávání a srovnávání terénu (grejdry a nivelátory) s vlastním pohonem; motorové skrejpry  
IV 28.92.23 Dusadla a silniční válce s vlastním pohonem  
IV 28.92.24 Čelní lopatové nakladače s vlastním pohonem  
IV 28.92.25 Mechanické lopaty, rypadla a lopatové nakladače s vlastním pohonem a nástavbou otočnou o 360°, kromě čelních lopatových nakladačů  
IV 28.92.26 Ostatní mechanické lopaty, rypadla a lopatové nakladače s vlastním pohonem; ostatní stroje pro těžbu a dobývání s vlastním pohonem  
IV 28.92.27 Radlice buldozerů nebo angldozerů  
IV 28.92.28 Terénní vyklápěcí vozy (dampry)  
IV 28.92.30 Ostatní stroje pro zemní a stavební práce  
IV 28.92.40 Stroje a přístroje pro třídění, mletí, míchání nebo jiné zpracování zeminy, kamenů, rud a ostatních nerostných hmot  
IV 28.92.50 Pásové traktory  
IV 28.93.11 Odstředivky mléka  
IV 28.93.12 Mlékárenské stroje a zařízení  
IV 28.93.13 Stroje a přístroje používané v mlynářství a při zpracování obilí nebo sušené zeleniny j. n.  
IV 28.93.14 Stroje a přístroje na výrobu vína, jablečných moštů a ovocných šťáv a podobných nápojů  
IV 28.93.15 Pece pekárenské neelektrické; průmyslové stroje a přístroje na vaření nebo ohřívání jídel  
IV 28.93.16 Sušicí stroje na sušení zemědělských produktů  
IV 28.93.17 Stroje a přístroje pro průmyslovou přípravu nebo výrobu potravin (vč. tuků a olejů) a nápojů j. n.  
IV 28.93.18 Stroje a přístroje na přípravu nebo zpracování tabáku j. n.  
IV 28.93.20 Stroje na čištění, třídění nebo prosévání semen, zrn nebo sušených luštěnin  
IV 28.94.11 Stroje na vytlačování, protahování, tvarování nebo stříhání chemických textilních materiálů; stroje na přípravu textilních vláken  
IV 28.94.12 Textilní spřádací a dopřádací stroje; stroje na zdvojování nebo kroucení vláken, stroje na navíjení nebo soukání  
IV 28.94.13 Tkalcovské stavy  
IV 28.94.14 Pletací stroje; stroje na zpevnění prošitím apod.; všívací stroje  
IV 28.94.15 Přídavná (pomocná) strojní zařízení k textilním strojům; stroje na potisk textilních materiálů  
IV 28.94.21 Stroje a přístroje na praní textilních přízí nebo tkanin, jejich čištění, ždímání, žehlení, barvení, navíjení apod.; stroje a přístroje na konečnou úpravu plsti  
IV 28.94.22 Pračky pro prádelny; stroje pro chemické čištění; sušičky s obsahem suchého prádla > 10 kg  
IV 28.94.23 Odstředivé ždímačky prádla  
IV 28.94.24 Šicí stroje, kromě strojů na sešívání knih a šicích strojů převážně pro domácnost  
IV 28.94.30 Stroje a přístroje na přípravu, vyčiňování a zpracování kůží nebo usní a na výrobu nebo opravy obuvi apod.  
IV 28.95.11 Stroje a přístroje na výrobu papíru a lepenky, kromě jejich dílů  
IV 28.96.10 Stroje na zpracování pryže, plastů nebo na zhotovování výrobků z těchto materiálů j. n.  
IV 28.99.11 Stroje a přístroje na brožování a vázání knih, vč. strojů na sešívání knih  
IV 28.99.12 Stroje, přístroje a zařízení na sázení písma, na přípravu nebo zhotovování tiskařských štočků, desek apod.  
IV 28.99.13 Ofsetové tiskařské stroje, kromě kancelářských  
IV 28.99.14 Ostatní tiskařské stroje, kromě kancelářských  
IV 28.99.20 Stroje a přístroje používané výhradně či převážně na výrobu polovodičových materiálů nebo destiček, polovodičových zařízení, elektronických integrovaných obvodů nebo plochých panelových displejů  
Nahrávám...
Nahrávám...