dnes je 15.7.2024

Input:

Pracovní smlouva pro školy zřízené ÚSC - vzor

17.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.9
Pracovní smlouva pro školy zřízené ÚSC – vzor

Mgr. Martin Kaplán

Identifikace zaměstnavatele a osoby za něj jednající

Škola ...............................................................................................................................................................

zastoupená

panem / paní .......................................................................... ředitelem / ředitelkou školy1

(dále jen zaměstnavatel)

a

identifikace zaměstnance2

..........................................................................................................

(dále jen zaměstnanec)

(spolu také smluvní strany)

uzavírají tuto

pracovní smlouvu,

kterou se zakládá pracovní poměr

s druhem práce3:.............................................................................................................

místem výkonu práce4:....................................................................................................

a dnem nástupu do práce56: .............................................................................................

Další ujednání pracovní smlouvy:

  1. Sjednává se týdenní pracovní doba v rozsahu ... hodin týdně.7
  2. Zaměstnanec souhlasí s vysíláním na pracovní cesty8. Jako pravidelné pracoviště se sjednává ............................................9
  3. Sjednává se
Nahrávám...
Nahrávám...