dnes je 15.7.2024

Input:

Krácení dovolené

1.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.8.2
Krácení dovolené

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Zaměstnanec

................................

bytem

Krácení dovolené za rok 2023

Vážený pane,

na základě pracovní smlouvy ze dne 2. ledna 2018 pracujete na naší škole jako ekonom.

V roce 2023 jste v plném rozsahu vyčerpal dovolenou v délce 5 týdnů, na kterou jste měl nárok. Dne 11. listopadu 2023 jste ale neomluveně zameškal jeden pracovní den (směna v délce osm hodin). Za takto zameškaný den Vám tímto krátím dovolenou v souladu s ustanovením § 223 ZP a v souladu s vnitřní směrnicí naší školy o poskytování dovolené o osm hodin.

Náhradu mzdy za vyčerpanou dovolenou v rozsahu osmi hodin, na niž jste tak ztratil nárok, v celkové částce 1 800 Kč, Vám v souladu s § 147 odst. 1 písm. e) zákoníku práce srážíme ze mzdy za měsíc leden 2024.

V Praze dne 15. prosince 2023 Označení školy a podpis ředitele:

Komentář:

Právní úprava možnosti krácení dovolené je obsažena v ustanovení § 223 ZP.

Zaměstnavatel může (tj. je to na jeho uvážení, zda dovolenou zkrátí či nikoliv) dovolenou krátit pouze za neomluveně zameškanou směnu, a to o počet neomluveně zameškaných hodin; neomluvená zameškání kratších částí jednotlivých směn lze sčítat. Je to jediný důvod, pro který lze dovolenou krátit. Krátit lze takto všechny druhy dovolené, tedy jak dovolenou za kalendářní rok či její poměrnou část, tak

Nahrávám...
Nahrávám...