dnes je 15.7.2024

Input:

Dotaz: Podpis doporučení ŠPZ

17.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Je potřeba, aby doporučení ŠPZ, které škola obdržela, bylo podepsáno zákonným zástupcem dítěte?

Odpověď:

Podle ustanovení § 16 odst. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění platných předpisů, podpůrná opatření škola poskytuje bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a poté, co zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka udělil ve škole nebo školském zařízení písemný

Nahrávám...
Nahrávám...