dnes je 15.7.2024

Input:

63/2015 Sb., Vyhláška o vzoru průkazu státního zaměstnance pověřeného vykonávat ve služebních úřadech kontrolu ve služebních vztazích státních zaměstnanců

č. 63/2015 Sb., Vyhláška o vzoru průkazu státního zaměstnance pověřeného vykonávat ve služebních úřadech kontrolu ve služebních vztazích státních zaměstnanců
VYHLÁŠKA
ze dne 30. března 2015
o vzoru průkazu státního zaměstnance pověřeného vykonávat ve služebních úřadech kontrolu ve služebních vztazích státních zaměstnanců
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 13 odst. 7 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:
§ 1
Vzor průkazu
Vzor průkazu státního zaměstnance pověřeného vykonávat ve služebních úřadech kontrolu ve služebních vztazích státních zaměstnanců je uveden v příloze k této vyhlášce.
§ 2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2015.
 
Ministr:
Chovanec v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 63/2015 Sb.
Vzor průkazu státního zaměstnance pověřeného vykonávat ve služebních úřadech kontrolu ve služebních vztazích státních zaměstnanců
1. Popis
 
Nahrávám...
Nahrávám...