dnes je 15.7.2024

Input:

455/2020 Sb., Vyhláška o formulářových podáních pro daň z hazardních her, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 455/2020 Sb., Vyhláška o formulářových podáních pro daň z hazardních her, ve znění účinném k 1.1.2024
VYHLÁŠKA
ze dne 5. listopadu 2020
o formulářových podáních pro daň z hazardních her
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
368/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění přílohu; nové přechodné ustanovení
Ministerstvo financí stanoví podle § 72 odst. 4 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 283/2020 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví v případě formulářových podání pro daň z hazardních her
a)  podrobnosti obecných náležitostí podání a požadovaných údajů,
b)  formát elektronického formulářového podání a
c)  vzor formulářového podání.
§ 2
Vzor formulářového podání
Vzor přiznání k dani z hazardních her včetně pokynů k jeho vyplnění je uveden v příloze k této vyhlášce.
§ 3
Formulářové podání podané elektronicky
Podrobnosti obecných náležitostí podání a údajů požadovaných ve formulářovém podání, které jsou uvedeny ve vzoru podle § 2, se použijí také v rámci struktury formulářového podání zveřejněné správcem daně v případě, že je toto podání učiněno elektronicky.
§ 4
Formát formulářového podání
Formulářové podání podle § 2 lze elektronicky podat pouze ve formátu XML.
§ 5
Společná ustanovení
Tiskopis formulářového podání vydaný Ministerstvem financí, popřípadě struktura formulářového podání zveřejněná správcem daně, se považuje za odpovídající vzoru podle § 2, popřípadě za odpovídající podrobnostem obecných náležitostí podání a údajů podle § 3 také v případě, že
Nahrávám...
Nahrávám...